Kontakt

0584 102 90

Om Robotcenter Laxå

Robotcenter Laxå bildades 2006. Huvudägarposten sedan 2008 kontrolleras av LABS AB (Laxå Automationsbyggare).

2013 köpte Almi Invest AB tillsammans med två privata investerare några minoritetsposter i bolaget. Almi Invest gjorde sedan efter ca 5 år exit ur bolaget.

LABS AB ger oss via nätverk tillgång till en stor kompetens och kapacitet inom områden som fixturering, simulering, tillverkning, ytbehandling, wireless communication, condition monitoring etc.

Kontakta oss

0584 102 90

Per-Ulrik Wier, Ordförande

Styrelse

Tidigare VD för flera stora bolag med internationell verksamhet. Under sin tid inom Volvo CE var Per-Ulrik styrelseordförande för ett flertal bolag inom koncernen.

Idag ägnas större delen av tiden åt hel- eller delägda bolag. Utöver detta så sitter P-U som extern styrelseledamot i ett flertal bolag.

www.wiergroup.se

Pär Jinnestrand

Styrelse

Företagare och entreprenör i Örebro län samt hälftenägare i Fratrumgruppen som har verksamhet inom branscherna fastighetsmäkleri, fastigheter, restaurang samt lättare industri. Styrelseledamot i egna bolag samt i två delägda bolag.

www.fratrum.se

Krister Nordlund

Styrelse

VD för RobotCenter Laxå AB. Tidigare inom ABB Robotics.
Mer än 20 års erfarenhet inom robotteknik.

Kontakter

Krister Nordlund

VD,Försäljning

Lennart Johansson

Support, Service & Robotteknik

Ante Lassuri

Robotteknik, El-konstruktion och CE-märkning

Magnus Wallin

Installation, Montage och mekanisk service

Håkan Heleander

Håkan Heleander

Håkan Heleander

Support,Service, Robotteknik

Anna Karlsson

HR Löneadministration